PEC02- Què volem ?

La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació
que els permeti assolir els següents objectius:

•    Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament. Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana.

•    Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la comprensió orals, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies i de la comunicació i audiovisual.

•    Prendre consciència de la importància de l’ús de la biblioteca escolar tant  per completar els objectius de les diferents àrees com per afavorir el plaer de llegir.

•    Impuls de l’aprenentatge de les llengües estrangeres, amb la introducció de la llengua anglesa al parvulari i l’ús de la llengua anglesa en continguts d’àrees no lingüístiques

•    Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, i fomentar el  plaer del treball, en definitiva promoure la cultura de l’esforç i aprendre a aprendre.

•    Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el desenvolupament personal i social.

•    Potenciar el treball de lectura per aconseguir fer gaudir els alumnes llegint. Programem diferents activitats com poden ser: Maletes Viatgeres, Padrins Lectors, Bosses de Lletres, Tallers...etc.

•    Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i participativa.

•    Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat  i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat.

•    Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones. Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre conflictes de manera pacífica.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada