divendres, 8 de maig del 2020

Preinscripció curs escolar 2020-2021









La crisi sanitària ocasionada per la covid-19 ha comportat la suspensió del procediment de preinscripció i matrícula d’alumnes, regulat mitjançant la Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021.

Per al funcionament correcte del sistema, s’han ajustat els calendaris i s’han introduït alguns canvis en la gestió, amb la incorporació de totes les mesures de prevenció imprescindibles per fer les gestions de forma segura, tant per al personal implicat com per a la ciutadana.




En fase d'elaboració.

 • Presentació de sol·licituds: del 13 al 22 de maig de 2020
 • Presentació de sol·licituds en forma telemàtica: del 13 al 22 de maig de 2020
 • Presentació de sol·licituds en forma presencial: del  19 al 22 de maig de 2020
 • Presentació de documentació: fins al 25 de maig de 2020

Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia.
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 29 de maig de 2020
 • Presentació de reclamacions: del 2 al 5 de juny de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 9 de juny de 2020
 • Sorteig del número de desempat: 9 de juny de 2020, a les 11 h
 • Llista ordenada definitiva: 11 de juny de 2020
 • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d'ofici): del del 26 al 29 de juny de 2020
 • Oferta final de places escolars: 6 de juliol de 2020
 • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 7 de juliol de 2020

Matrícula

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d'educació infantil, educació primària i ESO: del 13 al 17 de juliol de 2020




  


Per al segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria, s’estableixen els calendaris següents:

Quan:  Període de presentació de sol·licitud de preinscripció: 13 a 22 de maig de manera telemàtica

On:   Correu electrònic de presentació de la sol·licitud:

  preinscripcio@ejoanrebull.cat 

Com ?:  Podeu baixar-vos la sol·licitud de preinscripció en format PDF en aquest enllaç.

S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per l’enviament del resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a aquesta bústia electrònica

    preinscripcio@ejoanrebull.cat





Per les famílies que vulguin fer la sol·licitud a l’escola de manera presencial del dia 19 al 22 de maig en horari matinal , de 9:00 a 13:30h i per la tarda a l'OME

Quan es podrà presentar ? Del dia 19 al dia 22 de maig

S'ha de demanar hora Obligatòriament, al telèfon de l'escola 977 316812 o bé per l'aplicatiu

Es pot demanar hora telemàticament ? Sí a aquest aplicatiu del Departament en línia

Quan es podrà demanar hora telefònicament? Dies 13 a 15 i 18 a 22 de maig, de 9:00 a 13:30 i de 15:00 a 16:30


Podeu baixar-vos la sol·licitud de preinscripció en format PDF en aquest enllaç.

Si necessiteu venir al centre heu de portar tota la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. Recomanacions que heu de tenir presents:
 • Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona)
 • Porteu el propi bolígraf per si fos necessari omplir alguna dada
 • Porteu mascareta i guants
 • No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, podeu autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació





Disposeu d'un resum explicatiu , amb la documentació requerida , criteris generals i dates de cada fase fent clic en aquest enllaç.

El formulari de sol·licitud s'ha de presentar, en tots els casos, acompanyat dels documents següents:
 • Original i còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
 • Original i còpia del DNI de l'alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.







 Portal de la Oficina Municipal d'escolarització de l'Ajuntamnt de Reus i procés de matrícula .

Oferta inicial de places preinscripció curs escolar 2020-2021



Podeu fer la consulta de les places disponibles a aquest aplicatiu del Departament d'educació, el Mapa escolar de Catalunya.