dilluns, 28 de novembre del 2016

Novembre al bibliopati

Aquest mes de novembre la Comissió de Biblioteca ha organitzat  les "Lectures terrorífiques" per als alumnes de primària a l'hora de Bibliopati.

Ha estat molt ben acollida entre els alumnes, des de la comissió ja pensen en noves activitats per dur a terme.

divendres, 25 de novembre del 2016

CONCERT SOLIDARI


El proper divendres 2 de desembre a les sis de la tarda us esperem al concert solidari que tindrà lloc al I.E. Pi del Burgar. Entrada Gratuita.

dimarts, 22 de novembre del 2016

Eleccions al Consell Escolar

El proper dilluns dia 28 de novembre es portaran a terme les Eleccions al Consell Escolar.

L'horari de les votacions serà de 9:00h a 10:00h i de 14:00h a 17:00h.

Disposeu de totes les informacions del procés a aquesta plana web de la Generalitat.
S'escolliran 3 representants del sector pares d'entre els candidats de la següent llista ( ja us hem informat per correu electrònic ) :

 • Carles Puig Solà
 • Juan José Espinosa Vicente   
 • Josep Francesc Viñes Josa
 • Josep Manel Rojas García
 • Víctor Guivernau Alaiz
 • Jordi Villalba Moreno                
 • Ester Alberich Forns


Esperem la vostra participació


dilluns, 21 de novembre del 2016

Santa Cecília

El proper dimarts 22 de novembre, els alumnes d'educació infantil celebrarem Santa Cecília al teatre de l'escola i els alumnes de Primària ho farem el dimecres 23 de novembre al Palau Bofarull.

Ens presentaran la Coral i ens obsequiaran amb la cantata “La Clàudia Sol té un do” amb música d’Antoni Miralpeix i lletra de Miquel Desclot. .

Visca Sta. Cecílial!


divendres, 11 de novembre del 2016

#TOTSSOMLADRIÀ

La notícia que fa uns dies vam difondre des d'aquest blog i des de l'Ampa, relacionada amb l'Adrià ha tingut força ressò entre diferents mitjans. El Banc de Sang i Teixits de l'Hospital Sant Joan de Reus ha rebut força donants.

Moltes gràcies a tothom!! Continuem donant!

El cas de l'Adrià dispara les donacions de medul·la òssia a l'Hospital de Reus


dimarts, 8 de novembre del 2016

Consell Escolar

Benvolgudes famílies,
a partir de dilluns 7 de novembre es publicarà al tauler d'anuncis de l'escola el cens de pares i mares per a les eleccions al Consell Escolar del Centre.

Cal que passeu a revisar les vostres dades per tal de corregir-les en cas de que no siguin correctes.

Si esteu interessats en formar part del Consell Escolar podeu passar per secretaria a recollir l'imprès de candidatura.

El calendari del procés, tal com consta a la plana web de la Generalitat on es recull tota la normativa, és el següent:

 • Data d'inici del procés: 7 de novembre de 2016
 • Constitució de les meses electorals: abans del 16 de novembre de 2016
 • Votacions de cada sector: entre el 28 de novembre i el 2 de desembre de 2016
 • Constitució del consell escolar: abans del 22 de desembre de 2016
Corresponen al consell escolar les funcions següents:
 • Participar en l'aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El consell escolar ha de ser consultat pel director de manera preceptiva per valorar la proposta del projecte educatiu i manifestar el seu suport amb una majoria de les tres cinquenes parts dels membres.
 • Participar en l'aprovació de la programació general anual, de les normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre. El consell escolar ha de ser consultat de manera preceptiva per valorar cada una de les propostes i manifestar el seu suport per majoria simple dels membres.
 • Avaluar l'aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la resta de documents de gestió del centre.
 • Aprovar les propostes d'acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions.
 • Intervenir en el procediment d'admissió d'alumnes.
 • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 • Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars complementàries i d'activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l'evolució del rendiment escolar.
 • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn.
 • Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.
El consell escolar d'un centre públic està integrat per:
 • El director o directora, que el presideix.
 • El cap o la cap d'estudis.
 • Un o una representant de l'ajuntament de la localitat on es troba situat el centre.
 • El secretari o secretària del centre que assisteix amb veu i sense vot i exerceix la secretaria del consell.
 • Els i les representants del professorat s'elegeixen pel claustre.
 • Els i les representants de l'alumnat i dels pares i mares o tutors, elegits respectivament per ells i entre ells.
 • Un o una representant del personal d'administració i serveis, elegit per i entre aquest personal.
 • En els centres específics d'educació especial i en els que tinguin unitats d'educació especial també és membre del consell escolar un o una representant del personal d'atenció educativa. La representació d'aquest personal no té la consideració de representació del professorat als efectes de determinar la composició del consell escolar.

PRESENTEU LA VOSTRA CANDIDATURA!

ESPEREM LA VOSTRA PARTICIPACIÓ!


divendres, 4 de novembre del 2016

Fes-te Donant i salva una vida!

Com ja us hem informat aquesta setmana per correu electrònic a tots els pares i mares de l'escola, un dels nostres alumnes de P5, l’Adrià Bergadà, necessita un trasplantament de medul·la òssia…. Fa uns mesos va ingressar a la Vall d’ Hebrón (Barcelona) i està amb un dur tractament per la leucèmia…però ara necessita un trasplantament urgent…

Teniu tota la informació relativa al procés de donació al Web de l'AMPA.

Tots aquells que vulgueu participar, només heu d’anar al Banc de Sang de l’Hospital Sant Joan en l’horari indicat sota i us faran una analítica.

Dimarts, dimecres i dijous 
de 9 a 14 h. 

Dimarts i dijous tarda 
de 16 a 20 h. 

Us hi esperem!! Per l’Adrià!!