diumenge, 28 de gener del 2024

"Tinc un somni"

 Tal com us vam demanar a totes les famílies de l'escola, ens heu donat a conèixer els vostres somnis de l'escola. La vostra resposta ha estat gran i motivadora. Hem llegit els vostres somnis i els hem posat al passadís, juntament amb d'altres somnis de mestres. Us donem les gràcies per la vostra participació.
dimarts, 23 de gener del 2024

Jornada de Portes obertes

 El dia 21 de febrer de 2024 portarem a terme la jornada de portes obertes a l'escola, per a mostrar en primera persona del plural allò que fem i com ho fem a l'escola.

Cal que demaneu cita prèvia al telèfon de l'escola, 977 316812 i triar si voleu venir a les 15:15 hores o bé a les 17:00 hores.  #somjoanrebull
Calendari de la preinscripció


Hem fet a l'escola el taller ULAE

 Durant el primer trimestre del curs escolar 23-24 hem portat a terme el taller ULAE . Hem participat un equip impulsor de mestres del claustre, per fer taca d'oli entre tots els cicles.

Els Usos Lingüístics en l'Àmbit Educatiu ens preocupa i a la vegada l'ús del català com a llengua d’aprenentatge i vehicular dels sistema educatiu català ha retrocedit en els últims anys en molts centres educatius de Catalunya. Així ho evidencien les dades de l’Estudi sociodemogràfic i lingüístic de l’alumnat de 4t d’ESO de Catalunya (2006-2013-2021), que assenyalen una davallada preocupant en l’ús del català com a llengua de relació dins i fora de les aules.


 

Hem realitzat  així un taller de sensibilització que té com a objectiu proporcionar eines per millorar la gestió de la diversitat lingüística en els centres educatius i incentivar l’aprenentatge i l’ús del català a l’escola com un valor d’enriquiment compartit.

Hem generat en el centre, a través de les sessions,  una dinàmica de reflexió continuada. Al seu torn, aquesta reflexió es materialitzarà en l’establiment d’uns primers objectius de millora i d’actuacions per a assolir-los, per tal que el centre consensuï i apliqui estratègies organitzatives i metodològiques, encaminades a dues fites: 

a) Permetre que tot l’alumnat assoleixi una sòlida competència comunicativa en català, castellà i almenys en una llengua estrangera.

b) Garantir que la llengua catalana sigui l’eix vertebrador d’una escola diversa i plurilingüe. 

Així mateix, caldrà que les decisions que es desprenen es revisin, es repensin i es readaptin regularment tot adaptant-les a un context educatiu que es troba en permanent procés de transformació.

Els objectius del taller han estat:

  • Reflexionar sobre l’ús del català als centres educatius, i al seu entorn, com a llengua de cohesió social. 
  • Compartir la metodologia de l’ensenyament i aprenentatge del català.
  • Reflexionar sobre la conveniència d’aplicar metodologies de tractament integrat de llengua i continguts als àmbits curriculars no lingüístics, per proporcionar espais d’ús del català i per garantir l’aprenentatge del llenguatge acadèmic de les diferents àrees i matèries. 
  • Posar les bases per incorporar en el centre els primers acords derivats de la reflexió que generi aquest taller.