dimarts, 28 de febrer del 2023

Nou Erasmus+: PROMOTING LEARNING ENVIRONMENTS FROM NURSERY TO PRIMARY EDUCATION


En aquest projecte l'escola treballa conjuntament amb escoles de França, Eslovènia i Itàlia per tal de portar a terme una transformació dels espais i ambients d'aprenentatge al centre.  A partir de l'observació i anàlisis dels ambients d'aprenentatge de l'educació infantil es busca promoure'ls en l'educació primària, adaptant-los tant a l l'edat i interessos dels infants com als objectius curriculars a assolir. 

El projecte s'inicià el novembre de 2022 i finalitzarà el desembre 2024.