dimarts, 28 de febrer de 2023

Nou Erasmus+: PROMOTING LEARNING ENVIRONMENTS FROM NURSERY TO PRIMARY EDUCATION


En aquest projecte l'escola treballa conjuntament amb escoles de França, Eslovènia i Itàlia per tal de portar a terme una transformació dels espais i ambients d'aprenentatge al centre.  A partir de l'observació i anàlisis dels ambients d'aprenentatge de l'educació infantil es busca promoure'ls en l'educació primària, adaptant-los tant a l l'edat i interessos dels infants com als objectius curriculars a assolir. 

El projecte s'inicià el novembre de 2022 i finalitzarà el desembre 2024. 

dilluns, 2 de gener de 2023

FOTOS DE GRUP

 Comunitat de petits A

 Comunitat de petits B


 Comunitat de petits C


 Comunitat de petits D


Infantil 5 A

Infantil 5 B

PRIMER A


PRIMER B

SEGON A


SEGON B

TERCER A

TERCER B

TERCER C

QUART A


QUART B

QUART C


CINQUÈ A

CINQUÈ B


CINQUÈ C

SISÈ A


SISÈ B


SISÈ C