dilluns, 20 de març del 2017

Sol·licitud preinscripció curs escolar 2017-2018
Ja disposem de la documentació necessària per a portar a terme la sol·licitud de preinscripció al centre. Podeu descarregar el full oficial de sol·licitud de preinscripció fent clic en aquest enllaç.

Tota la documentació i les normes de preinscripció i matrícula per al curs 2017-2018 la podeu trobar a la Resolució ENS 406/2017 de 24 de febrer .

Podeu consultar també el portal informatiu de la Generalitat sobre el procés de matriculació

CALENDARI PREINSCRIPCIÓ
 • Oferta inicial de places escolars: 20 de març de 2017
 • Presentació de la sol·licitud al centre: del 23 de març al 4 d’abril de 2017, ambdós inclosos
 • Presentació de la documentació al centre: fins al 7 d'abril de 2017
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 24 d’abril de 2017
 • Termini per presentar reclamacions, si cal, a la puntuació provisional: del 25 al 27 d’abril de 2017
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 3 de maig de 2017
 • Sorteig del número de desempat: 4 de maig de 2017 a les 11 h als serveis centrals del Departament d’Ensenyament: Via Augusta, 202, Barcelona
 • Llista ordenada definitiva: 8 de maig de 2017
 • Oferta final de places escolars: 30 de maig de 2017
 • Llistes d'alumnes admesos (i llistes d’espera, si escau): 2 de juny de 2017
 • Període de matriculació: del 12 al 16 de juny de 2017

OFERTA INICIAL DE PLACES

 • Segon cicle d'educació infantil : 69 + 6 places
 • 1 plaça de quart de primària  

HORARI DE SECRETARIA DEL CENTRE

De 9:00 a 12:00 h i de 15:00 a 16:30 h.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR
 • Sol·licitud preinscripció
 • Original i fotocòpia del Llibre de família
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant ( pare, mare o tutor legal )
 • Original i fotocòpia de la TSI ( Targeta d'identificació sanitària )
 • Documents acreditatius dels criteris que s'al·leguin
 • Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI o NIE s'acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne/a
 
CRITERIS DE PRIORITAT PER A L'ORDENACIÓ DE LES SOL·LICITUDS:

Criteris generals

-Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts
-Per proximitat del domicili o lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc ( només una opció ):
 • domicili a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts
 • Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre: 20 punts
 • domicili al mateix municipi del centre: 10 punts 
 • si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de renda mínima d'inserció: 10 punts
 • per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau: 10 punts
Criteris complementaris

- Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts
- Si l'alumne té una malaltia crònica que afecti al sistema digestiu, endocrí o metabòlic ( s'hi inclouen les persones celíaques ): 10 punts
- Si el pare, mare, tutor legal o germà de l'alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals ( segon cicle d'educació infantil , educació primària, educació secundària obligatòria, PQPI i formació professional de grau mitjà ) al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts


Els alumnes escolaritzats actualment al centre no han de fer cap tràmit.
Al mes de juny ompliran el full de confirmació de plaça que els lliurarà l’escola.

dissabte, 18 de març del 2017

VIII Trobada de Corals Infantils

Dissabte 25 de març la coral de l’escola participa per tercer any consecutiu a la VIII Trobada de Corals Infantils organitzada per l’Escola de Música del Centre de Lectura de Reus.

Us esperem per les places Mercadal, Sant Pere, Castell i Basses de les 11.00h. a les 12.00h. i al concert al Teatre Bartrina a les 12.30h. (entrada lliure)


divendres, 17 de març del 2017

Certamen lectura en veu alta

Com cada any, l'escola Joan Rebull participa en el Certamen Nacional Infantil i Juvenil de lectura en veu alta, que aquest any transcorre per la XIIIena edició.

A nivell intern i des de fa ja 5 anys , els nens i nenes de CM i CS van llegir fragments dels llibres:No dubteu que ha estat una decisió difícil de prendre. CM i CS  tenen un molt bon nivell de lectura en veu alta.

Per poder fer una elecció acurada dels representants de la nostra escola hem valorat el ritme de la lectura, l'entonació, la dicció i la prosòdia.

La decisió del jurat ha estat la següent:

De CS:
Jordi Santillana Vallès
Natàlia Galvàn Navais (suplent).

De CM:
Júlia Garcia Barrero
Xènia Ribé Canalda (suplent).

dimarts, 7 de març del 2017

diumenge, 5 de març del 2017

Hem viscut el carnaval

Del Carnaval ja es parla, fins i tot, en obres tan llunyanes en el temps com "el Conde Lucanor", al Costumari Català, a la històrica Venècia i a l'altra punta del món, al sambòdrom de Brasil. Si una festa és prou popular a la història i el món és el carnaval.

Sempre amb un component comú de sinònim de festa i celebració abans del que hagi de venir. Explica el Diccionario de la lengua española que el terme "carnestolendas" ve del llatí "caro, carnis", carn, i "tollendus" gerundi de "tollĕre", treure, retirar.

A mig camí de la festa abans de la celebració religiosa de la setmana santa, serà difícil que, com a símbol de xerinola, imaginació i destreses, l'escola no dediqui aquesta pausa festiva a les tasques didàctiques que li són pròpies, en un ambient immersiu de feina i celebració.

I, com no, l'escola no pot ser aliena als costums populars, sempre que tinguin un fons de consideració i història associada ( dijous gras, calendari de quaresma, les set cames de la vella quaresma...)

I en totes aquestes coses hem passat uns dies, a mig camí de la setmana santa i del ball, del dia a dia de les sumes, les restes, la lletra de pal i la història de Jaume I, amb disfresses, perruques, balls i moltes ganes de festa escolar, en un petit impàs, a mig camí ja del passat nadal i propera setmana santa. El calendari és, ara per ara, el que ens marca la vida escolar.

I així l'hem viscuda: