Escola virtual
L'escola Joan Rebull és una escola pública de dues línies a educació infantil i tres a primària que progressivament anirà passant a dues. 

El nostre objectiu és treballar per potenciar al màxim les capacitats del nostre alumnat, tant a nivell acadèmic com a nivell personal i social, per esdevenir ciutadans competents amb capacitat i il·lusió per continuar aprenent al llarg de la vida. 

Per assolir aquest objectiu posem especial atenció a:

* ACTIVITAT I CREATIVITAT. Proposem activitats manipulatives, d’experimentació, observació, reptes que exigeixin als infants activar i connectar els seus coneixements previs per assolir nous aprenentatges. 

* ATENCIÓ A LA DIVERSITAT. Facilitem l’accés, la participació i l’èxit de tot l’alumnat. 

* COEDUCACIÓ. Potenciem les individualitats de tot l’alumnat independentment del seu sexe. 

* GESTIÓ D’EMOCIONS. Acompanyem els infants en la creació d’una autoimatge positiva que faciliti la gestió de les seves emocions, millorant les relacions i la convivència. 

* SOSTENIBILITAT i SALUT, Conscienciem sobre la necessitat de tenir cura del medi ambient, així com del nostre cos amb l’adquisició d’hàbits saludables. 

* PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES. Pensem que només amb el treball conjunt i coordinat família-escola aconseguirem els nostre objectiu, per aquest motiu l’escola està sempre oberta a les aportacions de les famílies en els diversos àmbits. 


 La llengua vehicular i d'aprenentatge és el català. Ens definim com escola plurilingüe , caminem cap a un tractament integral de les llengües on tenim en consideració totes les llengües familiars dels infants.


Pel que fa als aspectes metodològics hem iniciat el treball per ambients o espais d'aprenentatge a educació infantil, tres sessions a la setmana. A primària es destinen sessions pel treball globalitzat per projectes en grups cooperatius tot i mantenir altres sessions per les diferents àrees. 
Promovem de manera transversal, l’adquisició d’hàbits i valors per resoldre problemes i situacions des de qualsevol de les àrees curriculars, fomentant la iniciativa, la creativitat, l’esperit crític i el gust per aprendre, desenvolupant la capacitat de l’esforç i la cultura del treball. 

 PROJECTES 


 • Escola verda 
 • Llibre préstec 
 • #Aquiproubullying 
 • L l’Impuls a la Lectura: padrins lectors, motxilles viatgeres en diverses llengües, famílies lectores. 
 • Tenim la paraula 
 • Xarxa de competències bàsiques. 
 • Marc per al plurilingüisme. 
 • Erasmus+ amb Regne Unit, Itàlia i Letònia. 
 • Pla Català de l’esport a l’escola. 
 • Pla d’Entorn. Recursos ARE de l’ajuntament de Reus, propostes de Reus, Esport i Lleure i del Consell Esportiu del Baix Camp. 
 • Mostra de teatre. 
 • Fem coral 
 • Proves cangur. 
 • Pangea 
 • Certamen de lectura en veu alta/ Mostra de lectura en veu alta. 


ESPAIS 


Com espais comptem amb 7 aules d'educació infantil, 1 aula d'art per infantil i una per cicle superior, 1 aula d'estimulació sensorial, 1 de psicomotricitat, 18 aules de primària, 1 aula d’anglès, 1 aula de música, 2 aules d'educació especial, 1 siei, 2 aules d'informàtica, gimnàs, teatre, biblioteca, menjador, sala d'estudi, aula de la son per P3, 2 pistes a l'aire lliure, pati i pati de P3, en aquests moments està en construcció un poliesportiu lleuger que es preveu la inauguració el curs vinent. 


HORARI 


- L'horari lectiu és de 9:00 a 12:30 i de 15:00 a 16:30. 


 MATERIAL 

Les famílies paguen una quota aprovada pel Consell Escolar a començament de curs per material fungible, agenda, carpeta, despeses per tallers d’experimentació, aquesta quota també inclou un pagament per manteniment dels llibres de préstec i material TIC. 

A primària les famílies compren alguns llibres de lectura, quaderns d’activitats, algun llibre que no està dins el projecte de préstec i alguna llicència digital. 

Trimestralment es fa un pagament per sortides i activitats complementàries. 


MENJADOR, ACOLLIDA I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

 

  - Les activitats extraescolars són gestionades per l'AMPA. Es porten a terme en la franja del migdia i entre les 16:30 i les 18:00. L'oferta és molt amplia podeu consultar-la a la web de l'AMPA www.ampajoanrebull.cat 

- El menjador i l’acollida matinal també són gestionats per l'AMPA. El dinar el porta una empresa de càtering, ofereix menús per diverses dietes. L'acollida matinal és de 7:45 a 9:00 amb l'esmorzar inclòs.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada