dilluns, 20 de març del 2017

Sol·licitud preinscripció curs escolar 2017-2018
Ja disposem de la documentació necessària per a portar a terme la sol·licitud de preinscripció al centre. Podeu descarregar el full oficial de sol·licitud de preinscripció fent clic en aquest enllaç.

Tota la documentació i les normes de preinscripció i matrícula per al curs 2017-2018 la podeu trobar a la Resolució ENS 406/2017 de 24 de febrer .

Podeu consultar també el portal informatiu de la Generalitat sobre el procés de matriculació

CALENDARI PREINSCRIPCIÓ
 • Oferta inicial de places escolars: 20 de març de 2017
 • Presentació de la sol·licitud al centre: del 23 de març al 4 d’abril de 2017, ambdós inclosos
 • Presentació de la documentació al centre: fins al 7 d'abril de 2017
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 24 d’abril de 2017
 • Termini per presentar reclamacions, si cal, a la puntuació provisional: del 25 al 27 d’abril de 2017
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 3 de maig de 2017
 • Sorteig del número de desempat: 4 de maig de 2017 a les 11 h als serveis centrals del Departament d’Ensenyament: Via Augusta, 202, Barcelona
 • Llista ordenada definitiva: 8 de maig de 2017
 • Oferta final de places escolars: 30 de maig de 2017
 • Llistes d'alumnes admesos (i llistes d’espera, si escau): 2 de juny de 2017
 • Període de matriculació: del 12 al 16 de juny de 2017

OFERTA INICIAL DE PLACES

 • Segon cicle d'educació infantil : 69 + 6 places
 • 1 plaça de quart de primària  

HORARI DE SECRETARIA DEL CENTRE

De 9:00 a 12:00 h i de 15:00 a 16:30 h.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR
 • Sol·licitud preinscripció
 • Original i fotocòpia del Llibre de família
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant ( pare, mare o tutor legal )
 • Original i fotocòpia de la TSI ( Targeta d'identificació sanitària )
 • Documents acreditatius dels criteris que s'al·leguin
 • Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI o NIE s'acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne/a
 
CRITERIS DE PRIORITAT PER A L'ORDENACIÓ DE LES SOL·LICITUDS:

Criteris generals

-Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts
-Per proximitat del domicili o lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc ( només una opció ):
 • domicili a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts
 • Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre: 20 punts
 • domicili al mateix municipi del centre: 10 punts 
 • si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de renda mínima d'inserció: 10 punts
 • per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau: 10 punts
Criteris complementaris

- Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts
- Si l'alumne té una malaltia crònica que afecti al sistema digestiu, endocrí o metabòlic ( s'hi inclouen les persones celíaques ): 10 punts
- Si el pare, mare, tutor legal o germà de l'alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals ( segon cicle d'educació infantil , educació primària, educació secundària obligatòria, PQPI i formació professional de grau mitjà ) al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts


Els alumnes escolaritzats actualment al centre no han de fer cap tràmit.
Al mes de juny ompliran el full de confirmació de plaça que els lliurarà l’escola.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada