dimarts, 23 de gener del 2024

Hem fet a l'escola el taller ULAE

 Durant el primer trimestre del curs escolar 23-24 hem portat a terme el taller ULAE . Hem participat un equip impulsor de mestres del claustre, per fer taca d'oli entre tots els cicles.

Els Usos Lingüístics en l'Àmbit Educatiu ens preocupa i a la vegada l'ús del català com a llengua d’aprenentatge i vehicular dels sistema educatiu català ha retrocedit en els últims anys en molts centres educatius de Catalunya. Així ho evidencien les dades de l’Estudi sociodemogràfic i lingüístic de l’alumnat de 4t d’ESO de Catalunya (2006-2013-2021), que assenyalen una davallada preocupant en l’ús del català com a llengua de relació dins i fora de les aules.


 

Hem realitzat  així un taller de sensibilització que té com a objectiu proporcionar eines per millorar la gestió de la diversitat lingüística en els centres educatius i incentivar l’aprenentatge i l’ús del català a l’escola com un valor d’enriquiment compartit.

Hem generat en el centre, a través de les sessions,  una dinàmica de reflexió continuada. Al seu torn, aquesta reflexió es materialitzarà en l’establiment d’uns primers objectius de millora i d’actuacions per a assolir-los, per tal que el centre consensuï i apliqui estratègies organitzatives i metodològiques, encaminades a dues fites: 

a) Permetre que tot l’alumnat assoleixi una sòlida competència comunicativa en català, castellà i almenys en una llengua estrangera.

b) Garantir que la llengua catalana sigui l’eix vertebrador d’una escola diversa i plurilingüe. 

Així mateix, caldrà que les decisions que es desprenen es revisin, es repensin i es readaptin regularment tot adaptant-les a un context educatiu que es troba en permanent procés de transformació.

Els objectius del taller han estat:

  • Reflexionar sobre l’ús del català als centres educatius, i al seu entorn, com a llengua de cohesió social. 
  • Compartir la metodologia de l’ensenyament i aprenentatge del català.
  • Reflexionar sobre la conveniència d’aplicar metodologies de tractament integrat de llengua i continguts als àmbits curriculars no lingüístics, per proporcionar espais d’ús del català i per garantir l’aprenentatge del llenguatge acadèmic de les diferents àrees i matèries. 
  • Posar les bases per incorporar en el centre els primers acords derivats de la reflexió que generi aquest taller.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada